Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Ρίξαμε πόρτα στη Google και το Street View σαν χώρα!

Η Αρχή αναμένει συμπληρωματικά στοιχεία από την εταιρεία Google και την ιστοσελίδα kapou.gr σχετικά με την υπηρεσία.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν οι χρήστες του Διαδικτύου να προβαίνουν σε τρισδιάστατη περιήγηση στους δρόμους επιλεγμένων μεγάλων πόλεων (Street View) μέσω της υπηρεσίας Google Maps της Google και της ιστοσελίδας «www.kapou.gr».

Η Αρχή απαγόρευσε προσωρινά τη λειτουργία του Street View μέχρι η Google και η Kapou να προσκομίσουν στην Αρχή συμπληρωματικά στοιχεία.

Ειδικότερα, η Αρχή στην ανακοίνωσή της, μεταξύ των άλλων, αναφέρει: «Η εταιρεία Google με έδρα τις Η.Π.Α. υπέβαλε γνωστοποίηση στην Αρχή για την υπηρεσία της Street View. Η υπηρεσία προσφέρεται ήδη στις Η.Π.Α. και επεκτείνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση οι φωτογραφίες, στις οποίες εντοπίζονται ευδιάκριτα πρόσωπα ή και πινακίδες αυτοκινήτων, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και τα εν λόγω σημεία θα καλύπτονται με θόλωση. Μόνο κατόπιν θόλωσης θα προσφερθεί η υπηρεσία στο κοινό μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων και τρίτοι διατηρούν το δικαίωμα αντίρρησης εάν εντοπίσουν εικόνα μη επαρκώς θολωμένη ή εάν δεν επιθυμούν τη δημοσίευση της εικόνας της οικίας τους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ήδη απασχολήσει τις ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων και, επίσης, συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Η Αρχή εξέτασε τη γνωστοποίηση και αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ έκρινε ότι είναι αρμόδια να αποφανθεί επί της ανωτέρω γνωστοποίησης αφού η συγκεκριμένη υπηρεσία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται με μέσα που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Περαιτέρω η Αρχή επιφυλάχθηκε να κρίνει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μετά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και μέχρι τότε δεν επέτρεψε την έναρξη εργασιών συλλογής εικόνων».

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια: