Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Κήρυξε πτώχευση η Altec Telecoms

"Κήρυξη πτώχευσης κατέθεσε σήμερα η Altec Telecoms, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της, λόγω επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, η εταιρεία σκοπεύει άμεσα, και πάντως εντός της νομίμου προθεσμίας, να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διάσωση, την εξυγίανση και την καλύτερη αξιοποίησή της.

Η Διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί πως οι επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης της Altec Telecoms προς τον Όμιλο Altec θα είναι σημαντικές, αλλά δεν θα είναι ικανές να δημιουργήσουν πρόβλημα στην συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Κατόπιν των εξελίξεων η διακόπηκε η παροχή υπηρεσιών Ίντερνετ σε ελληνικά υπουργεία, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο ο ΟΤΕ προχώρησε σε διακοπή κυκλωμάτων διασύνδεσης προς την Altec Telecoms, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας προς τον Οργανισμό.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε στη λήψη προσωρινών μέτρων κατά της εταιρίας για τη μη συμμόρφωσή της με την αρχή της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών και τη μη τήρηση της υποχρέωσης διεκπεραίωσης αιτήσεων φορητότητας, δεδομένου ότι οι πελάτες της Altec αδυνατούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ η Altec καλείται να προβεί άμεσα σε αποδοχή όλων των αιτήσεων φορητότητας που υποβάλλονται νομίμως και οπωσδήποτε εντός της ιδίας ημέρας υποβολής των σχετικών αιτημάτων φορητότητας.

Παράλληλα, εντέλλεται ο διαχειριστής της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη φορητότητα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποδοχής του συνόλου των αιτήσεων φορητότητας που υποβάλλονται."

Πηγή ΕΡΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: